کسب و کار

محاسبه اضافه کاری و سنوات طبق قانون کار در سال ۱۴۰۰

حقوق کارمندان در هر کسب و کاری با توجه به میزان سنوات و میزان اضافه کاری افراد متفاوت است. هر کارمند با توجه به سابقه کاری که دارد میزان سنوات متفاوتی دریافت می‌کند ، لازم به ذکر است بدانید مبلغ سنوات می‌تواند روی محاسبه اضافه کاری تاثیر داشته باشد.
در این مقاله به مباحثی همچون مفهوم اضافه کاری و سنوات، نحوه محاسبه سنوات و اضافه کاری و معرفی یک نرم افزار برای محاسبه اضافه کاری و سنوات در مبلغ نهایی حقوق پرداخته شده است.
 

مفهوم اضافه کاری و سنوات

دو مورد که تمامی کارکنان هنگام دریافت حقوق با آن سروکار دارند، اضافه کاری و سنوات است. مبلغ دریافتی سنوات برای هر شخص می‌تواند تاثیر مستقیم روی مبلغ اضافه کار داشته باشد.
 

اضافه کاری چیست؟

کارمندان در هر کسب و کاری، موظف به گذراندن ساعتی در محیط کار و انجام امور کاری هستند، اگر نتوانند در زمان موظفی کار خود را تمام کنند با هماهنگی کارفرما می‌توانند ساعتی را اضافه در محیط کار بگذرانند.
در واقع ساعت کار موظفی برای کارکنان در طول روز ۸ ساعت و در طول هفته ۴۴ ساعت است. البته لازم به ذکر است بدانید در بعضی مشاغل سخت و دشوار ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته است.
حال اگر کارکنان بیشتر از این ساعت موظفی در روز یا هفته مشغول به کار باشند، باید به ازای هر ساعت، ۴۰ درصد بیشتر از مزد ساعتی دستمزد دریافت کنند. به ساعتی که کارکنان بیشتر از ساعت موظفی وقت میگذرانند اضافه کاری گفته می‌شود.
 

سنوات چیست؟

وزارت کار تسهیلاتی هم برای کارکنان در نظر گرفته است که به آن سنوات گفته می‌شود. سنواتی که به کارکنان تعلق می‌گیرد همان هزینه‌های روزمره زندگی افراد مشغول بکار است، مثل حق مسکن، حق اولاد، خواروبار و غیره. می‌توان گفت سنوات برای جبران پایین بودن میزان حقوق کارکنان و جبران بخشی از هزینه زندگی آن‌ها است.
لازم به ذکر است بدانید زمان پرداخت سنوات به کارمندان در شرکت های مختلف متفاوت است. مبلغ سنوات را می‌توان در پایان هر ماه محاسبه و پرداخت کرد، اکثر شرکت ها مبلغ سنوات را در پایان هر سال همراه با عیدی پرداخت می‌کنند. در بعضی مراکز دیگر هم مبلغ سنوات در زمان بازنشستگی، قطع همکاری و یا پایان هر قرارداد پرداخت می‌شود.
 

هدف از پرداخت سنوات

هدف اصلی از پرداخت سنوات ایجاد انگیزه در کارمندان برای بالا بردن کارایی و کیفیت کار آن‌ها است. طبق قانون وزارت کار تمامی افرادی که در شرکت‌ها بصورت رسمی و غیر رسمی مشغول بکار هستند مشمول دریافت سنوات می‌باشند.

تمام شاغلین مشمول دریافت سنوات هستند.

تفاوت پایه سنوات و سنوات پایان خدمت چیست؟

شاید برای شما هم سوال باشد پایه سنوات و سنوات پایان خدمت چه تفاوتی با هم دارند. در این بخش به مفهوم هر یک از این موارد پرداختیم تا تفاوت آن‌ها را متوجه شوید.
 

پایه سنوات چیست؟

پایه سنوات حقوق و مزایایی است که در پایان هر ماه به کارمندانی که حداقل یک سال تجربه کاری در محل کار خود دارند، تعلق می‌گیرد و نوعی مزایای جانبی محسوب می‌شود. از سال ۹۲ به بعد طبق قانون وزارت کار پایه سنوات به تمامی کارکنان اعم از رسمی و غیر رسمی باید پرداخت شود.
همچنین لازم بذکر است مبلغ پایه سنوات را هر سال وزارت کار تعیین می‌کند. مبلغ پایه سنوات در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۴۰،۰۰۰ تومان می باشد.
 

سنوات پایان خدمت چیست؟

سنوات پایان خدمت با توجه به کارکرد کارکنان در یک سال محاسبه می‌شود و برابر با یک پایه حقوق در اداره کار است. کارفرمایان در آخر هر سال موظف هستند مبلغ سنوات پایان خدمت کارکنان خود را محاسبه نموده و در آخر همان سال و یا هر زمان که کارکنان قصد ترک شغل را داشتند به آن‌ها پرداخت نمایند. بیشتر شرکت ها مبلغ سنوات پایان خدمت را، زمان پایان خدمت کارمند، به او پرداخت می‌کنند.
 

محاسبه اضافه کاری و سنوات در سال ۱۴۰۰

برای محاسبه اضافه کاری ابتدا باید میزان سنوات را بدست آورید، چون طبق تصمیم کارفرما و انتخاب نوع محاسبه اضافه کاری، امکان دارد به مبلغ نهایی سنوات برای محاسبه اضافه کاری نیاز داشته باشید.
 

نحوه محاسبه سنوات

مبلغ سنوات پایان خدمت همانطور که ذکر شد برابر با یک حقوق پایه قانون کار است. برای محاسبه سنوات در یک سال و یا محاسبه سنوات پایان خدمت در هر سال ابتدا باید میزان مبلغ حقوق پایه بر اساس یک روز کار را در تعداد تمامی روزهای کار کارکنان ضرب کنید و عددی که در آخر بدست می‌آید، همان مبلغ سنوات پایان خدمت پرسنل در آن سال است.
برای بدست آوردن و محاسبه سنوات پایان خدمت همه سال‌های کار یک پرسنل، باید مبلغ سنوات سال جاری شخص را با مبلغ سنوات سال قبل او جمع کرد. برای مثال اگر شخصی ۳ سال در یک شرکت کار کرده باشد و بخواهد آنجا را ترک کند، ابتدا مبلغ سنوات پایان خدمت این فرد در سال جاری محاسبه می‌شود و این مبلغ با مبلغ سنوات پایان خدمت ۲ سال قبل او جمع خواهد شد و در آخر هم مبلغ پایان خدمت شخص مشخص می‌شود.
 

محاسبه سنوات در ایام مرخصی زایمان

از جمله مزایای وزارت کار برای خانم های باردار، مرخصی زایمان است. هر خانم بارداری که قصد دریافت مرخصی زایمان دارد باید شرایط آن را داشته باشد. از جمله شرایطی که برای مرخصی زایمان نیاز است، عبارتست از:
    – سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ۶ ماه
    – متقاضی نباید در ایام مرخصی مشغول بکار باشد.
    – مرخصی برای فرزند چهارم به بعد نیست.
   – متقاضی باید قبل از شروع مرخصی زایمان مشغول به کار و یا در مرخصی استعلاجی باشد.

مشاغل سخت اضافه کاری ندارند.
نحوه محاسبه سنوات ایام مرخصی زایمان

مدت زمان مرخصی زایمان، جزعی از سوابق کاری کارمند بحساب می‌آید، پس مبلغ سنوات در این دوران بصورت روز های معمول دیگر باید محاسبه شود و پرداخت مبلغ هم بر عهده کارفرما است.
 

محاسبه اضافه کاری

برای محاسبه اضافه کاری طبق قانون وزارت کار در سال ۱۴۰۰  ابتدا باید مبلغ حقوق ساعتی خود را بدست آورید و با توجه به میزان ساعت اضافه کار آن را محاسبه نمایید.
برای محاسبه اضافه کاری و بدست آوردن حقوق ساعتی، از دو روش می‌توانید استفاده کنید. روش اول به این شکل است که دستمزد ماهانه پرسنل را بر تعداد ساعات کاری موظفی، در ماه تقسیم نمایید؛ در روش دوم، می‌توان دستمزد روزانه را بر ساعت کار موظفی که ۸ ساعت در روز است تقسیم کرد.
میزان دستمزدی که بر ساعات کار موظفی پرسنل تقسیم می‌شود، دو حالت دارد، یا حقوق پایه پرسنل است یا جمع حقوق پایه به همراه تمامی مزایا و سنواتی است که پرسنل دریافت می‌کند؛ اینکه میزان دستمزد، طبق چه مبنایی محاسبه شود را کارفرما مشخص می‌کند و به آن مبنای محاسبه گفته می‌شود.
پس اگر بخواهید میزان دستمزد را همراه با سنوات و مزایا محاسبه نمایید، ابتدا باید سنوات را محاسبه و با توجه به آن میزان دستمزد اضافه کاری را محاسبه نمایید.
بعد از اینکه کارفرما مبنای محاسبه را مشخص کرد، باید این مبنا در ساعتی که پرسنل بصورت موظفی در یک ماه کار کرده است، تقسیم شود. تا این بخش شما مبلغ حقوق در یک ساعت کار پرسنل را بدست آورده اید. حال اگر این عدد را در ۱.۴ ضرب کنید و عدد بدست آمده را در تمامی ساعات اضافه کاری که پرسنل داشته ضرب کنید عدد آخری که بدست می‌آید همان مبلغی است که باید بخاطر اضافه کاری به پرسنل پرداخت شود.

 

فرمول محاسبه اضافه کاری

 

محاسبه اضافه کاری براساس حقوق وزارت کار

برای اینکه اضافه کاری طبق حقوق وزارت کار در ۱۴۰۰ را بدست آورید، ابتدا باید میزان حقوق وزارت کار در سال۱۴۰۰ را بدانید، که شامل موارد زیر می‌باشد:
حقوق پایه                                                                                          ۲۶،۵۵۴،۹۵۰ ریال
حق بن                                                                                                ۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال
حق مسکن                                                                                          ۴،۵۰۰،۰۰۰ ریال
سنوات ماهیانه                                                                                     ۱،۴۰۰،۰۰۰ ریال
حق اولاد به ازای هر فرزند                                                                       ۲،۶۵۵،۴۹۵ ریال
کارفرما با توجه به نوع قراردادی که با پرسنل می‌بندد یک ساعت اضافه کاری را با استفاده از فرمول‌های زیر هم بدست می‌آورد.
محاسبه یک ساعت اضافه کاری بر اساس حقوق پایه:
محاسبه اضافه کاری براساس یک ساعت
محاسبه یک ساعت اضافه کاری بر اساس مزایای دیگر حکمی
محاسبه اضافه کاری براساس مزایای حکمی

قوانین جدید برای انجام اضافه کاری

برا اساس قانون کار اگر کارکنان بیشتر از ۸ ساعت در روز و ۴۴ ساعت در هفته، کار کنند، مشمول دریافت اضافه کاری هستند. طبق قانون کار باید شرایط اضافه کاری رعایت شود. این شرایط به شرح زیر می‌باشند:
   ۱- باید مبلغ اضافه کاری بصورت دقیق محاسبه و به پرسنل پرداخت شود.
   ۲- اضافه کاری باید در صورتی به پرسنل تعلق بگیرد، که هم کارفرما رضایت کامل داشته باشد هم پرسنل راضی باشد.
   ۳- پرسنلی که بصورت شبکار کار می‌کنند اجازه اضافه کاری ندارند.
   ۴- پرسنل نوجوان هم نمی‌توانند اضافه کار داشته باشند.
   ۵- کارگرهایی که در مشاغل سخت و زیان آور کار می‌کنند، نباید اضافه کاری داشته باشند.
   ۶- محدوده زمان برای اضافه کاری نباید بیشتر از ۴ ساعت در روز باشد. (مگر شرایط ضروری باشد)

 

معرفی یک نرم افزار برای محاسبه اضافه کاری و سنوات

با داشتن نرم افزار حقوق و دستمزد خیلی راحت و سریع می‌توان حقوق و مزایا و اضافه کاری پرسنل را بصورت کاملا دقیق محاسبه نمود. نرم افزارهای زیادی در این حوزه وجود دارند که یکی از این نرم افزارها، نرم افزار حقوق دستمزد فرداد است که قابلیت محاسبه سنوات و اضافه کاری و همچنین ثبت فرمول اضافه کاری برای محاسبه بصورت اتوماتیک را دارد. برای محاسبه سنوات و اضافه کاری در این نرم افزار با مراجعه به بخش عوامل حقوق و کارکرد می‌توان یک عامل حقوقی و یک عامل کارکردی تعریف کرد. در بخش عوامل فرمول هم می‌توان برای عامل حقوقی فرمول اضافه کاری جهت محاسبه اضافه کاری را ثبت و با وارد نمودن میزان ساعات اضافه کاری در عامل کارکردی، با هر بار محاسبه حقوق بصورت کاملا اتوماتیک مبلغ اضافه کاری هم محاسبه کرد.

نتیجه گیری
همه پرسنلی که در شرکت، اداره، کارخانه و غیره مشغول بکار باشند، حتما هنگام دریافت حقوق با عبارت اضافه کاری و سنوات مواجه شده اند. در پایان هر ماه مبلغ اضافه کاری انجام شده به پرسنل پرداخت می‌شود ولی نوع پرداخت سنوات متفاوت است و بصورت ماهانه یا سالانه یا هنگام پایان خدمت و ترک کار به افراد پرداخت می‌شود.
در این مقاله نحوه محاسبه اضافه کاری و سنوات در حقوق پرسنل بصورت کامل توضیح داده شده است. اگر سوالی داشتید می‌توانید در قسمت نظر کاربران با ما در میان بگذارید.
 

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا